Piekary Śląskie: budżet obywatelskiHARMONOGRAM Budżetu Obywatelskiego - VII edycja:

  • 1. Składanie projektów od 10 lutego do 15 kwietnia 2020 roku.
  • 2. Weryfikacja i opiniowanie projektów prowadzone przez Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego: do 29 kwietnia 2020 roku.
  • 3. Ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie: do 12 maja 2020 roku.
  • 4. Publiczna prezentacja projektów: 21 maja 2020 roku.
  • 5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie: 26 maja 2020.
  • 6. Głosowanie internetowe mieszkańców za pomocą wypełnionej elektronicznie karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej stronie internetowej www.glosowanie.piekary.pl odbywa się: od 5 czerwca do 21 czerwca 2020 roku.
  • 7. Głosowanie w sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w punktach głosowania odbywa się: od 5 czerwca do 15 czerwca 2020 roku.
  • 8. Głosowanie w Punkcie (Punktach) Głosowania Internetowego odbywa się: od 5 czerwca do 19 czerwca 2020 roku.
  • 9. Ogłoszenie listy zwycięskich projektów: do 30 czerwca 2020 roku.
  • 10. Realizacja – 2021 rok, w uzasadnionych przypadkach z możliwością wydłużenia do dnia 31 grudnia kolejnego roku.

Aktualności archiwum aktualności

Ewaluacja VII edycji Piekarskiego Budzetu Obywatelskiego

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji VII edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego.

Piekarski Budżet Obywatelski – ankieta ewaluacyjna

W związku z zakończeniem i ewaluacją VII edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego chętnie poznamy Państwa opinie i sugestie na jego temat. Bedą one pomocne w ulepszaniu kolejnych edycji.  

Wyłoniono zwycięskie projekty w ramach VII edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego!

Wyłoniono zwycięskie projekty w ramach VII edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego! Mieszkańcy wybierali spośród 24 projektów. Zagłosowało 6 467 osób z czego: 6 360 internetowo, zaś 107 papierowo. Przełożyło się to na 12 365 oddanych głosów.

Krok po kroku

Facebook